{if $page.page_name == 'order-confirmation'} {/if}

Niniejszy serwis jest oficjalnym serwisem internetowym firmy Drewal A. i Z.Filipek Sp.j. (zwanej dalej DREWAL) i ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Drewal nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność informacji umieszczonych na stronie internetowej i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w każdym czasie.

Drewal zastrzega sobie wszelkie prawa do strony internetowej, zamieszczonych zdjęć produktów, układu graficznego i  oznaczeń, nazw własnych oraz innych zamieszczonych w niej elementów. Publikacja wszelkich materiałów oraz grafik dopuszczalna jest pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Drewal.

Menu